Marco Houwaart..... Onderhoud en timmerwerken
Start pagina

Over ons

Wat we doen

Enkele foto's

Contact

De toekomst

 

       Welkom

        Op deze site wil ik u een  inzicht geven over het doen en laten

        binnen ons bedrijf.

        U zal hier onder  " Over ons " een beknopte beschrijving vinden

        over het ontstaan van het bedrijf .

        Onder " Wat we doen " wordt een greep gedaan uit de werkzaam-

        heden die door ons kunnen worden uitgevoerd.

        Onder " Enkele foto's " ............ wat foto's van door ons uitgevoerde

        werken.

        En onder " Contact " kunt u op verschillende manieren met ons in

         contact komen.